top of page

behoud

door ontwikkeling

historische grond  Landgoed Grootstal is gesticht op historische grond, van origine een Middeleeuwse ontginningsboerderij "Groote Stal". Totdat het erf in de vroege 20e eeuw door het echtpaar de Bruijn - van Roggen uitgekozen werd om er een 'buiten' te stichten. Daarmee schaarde het zich bij de 19e eeuwse Ring van Arcadië: een wijde kring van landgoederen en buitenplaatsen, op gevoeglijke afstand van de Nijmeegse vesting.

 

Door het vroegtijdig overlijden van de opdrachtgever werd de buitenplaats in 1917 verkocht aan Mr MCTM baron van Hövell tot Westerflier (1887-1956). Opgegroeid op landgoed Gnadenthal (bij Kleef), legde deze al op jonge leeftijd de basis voor dit nieuwe landgoed, door de omliggende gronden via talloze kleine transacties geduldig aaneen te smeden en in cultuur te brengen. Daarbij bleven de kavelstructuren uit het oude kampenlandschap grotendeels intact en vertoont Grootstal nog steeds een diversiteit aan landschappelijke sferen.

 

nut en schoonheid  Anders dan een buitenplaats, verenigt een zelfredzaam landgoed zowel ideële als nuttige functies. Voor de kostbare instandhouding van waardevol erfgoed is de opbrengst uit renderende functies nodig. Zo gaan op landgoed Grootstal nut, schoonheid en toewijding al honderd jaar hand in hand. De 3e en 4e generatie zet zich in om het geheel in stand te houden en gezond over te dragen aan toekomstige generaties.

 

ontwikkeling  Intussen heeft de verstedelijking het tussenliggende buitengebied verdrongen en is dit nog het enige 'functionerende' landgoed uit die hele serie. Terwijl bepaalde functies zijn afgevallen, andere zijn bijgekomen en ook het landschap hier en daar is geëvolueerd, is de constante factor nog steeds: het streven naar evenwicht tussen ecologie, economie en de menselijke maat.                        

>>visie

 

ontdekking  Grootstal blijkt intussen 'het best bewaarde geheim van Nijmegen'. Omdat de stedelijke druk groot is en de ecologische waarden kwetsbaar, is het landgoed alleen op gezette tijden (bijv. de jaarlijkse Open Dagen) en op afspraak toegankelijk. 

>>mogelijkheden

IMG_6849.JPG
bottom of page