top of page

Nominatie Grootstal voor Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit

Add some more info about this item...

Vandaag is bekend gemaakt dat Grootstal is geselecteerd voor de shortlist voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit - brede blik op ruimte. Bij het samenstellen van de shortlist – zijnde de genomineerden – is gekeken naar de ambities die zijn gerealiseerd, wat dat aan schoonheid en (multi)functionaliteit heeft opgeleverd en hoe dat zo is ontstaan en wie daarbij betrokken zijn geweest. Maar ook naar spreiding over Gelderland, verdeling landelijk en stedelijk gebied, mate van realisatie en complexiteit. 

eerste jaar voor regeneratieve boerderij Bodemzicht

Add some more info about this item...

Stap 1 voor de nieuwe regeneratieve boerderij Bodemzicht is de aanleg van de 'no-dig' moestuin: intensieve teelt met een maximum aan biodiversiteit, en geen bodemverstoring. Volgende stap is de beredeneerde begrazing van 5 ha grasland door ossen en kippen, zodat het bodemleven geleidelijk tot leven kan worden gebracht. Daarna volgt de aanplant van o.a. fruit en noten.

Masterplan Zuidflank

Add some more info about this item...

De contouren van het Masterplan Zuidflank zijn gereed. De afgelopen maanden heeft Arda van Helsdingen ism bureau WING samen met landeigenaren en beheerders ontworpen aan een Voedsellandschap van de 21e eeuw van ca 30 hectare: een flinke stap richting verduurzaming met bovendien speciale aandacht voor landschappelijke kwaliteit en meervoudige toekomstwaarde.

Nu nog de teksten!

Add some more info about this item...

Op vrijdag 14 december vond in Nijmegen op diverse plaatsen de afsluiting van het Green Capital-jaar plaats. Vanuit het thema 'sociale duurzaamheid' kreeg Grootstal die dag het Duurzame Estafettestokje toegekend: Grootstal is een gewaardeerde plek voor het scheppen bestendigen en optimaliseren van maatschappelijke waarden.

Het estafettestokje gaat van hand tot hand en van land tot land; deze overdracht was de 72e in de inmiddels lange reeks en gaat nu verder door heel Europa. De feestelijke overhandiging ging gepaard met de aftrap van de eco-training Groen Geluk, waarbij deelnemers worden uitgedaagd om hun footprint te verlagen.

Inschrijving geopend conferentie 4 oktober op landgoed Grootstal

Add some more info about this item...

Op 4 oktober vindt op Grootstal de tweede conferentie plaats rond duurzaam voedsel, dit keer mede georganiseerd door Voedsel Anders, Slow Food, vanTuintotBord, Platform Aarde-boer-consument en WijzijnGroenGezondeninBeweging.

Deze dag heeft als doel nieuwe verhalen en aanbevelingen te doen over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. In het Rijk van Nijmegen willen we bovendien werken aan een netwerk, zodat we komende jaren hiermee verder kunnen. Met professionals en ‘foodlovers’ gaan we aan de slag om tot plannen te komen en aan concrete oplossingen te werken.

landgoedLAB finalist voor de Dutch Daylight Award 2018

Add some more info about this item...

Vandaag heeft een jury de nominaties bekend gemaakt voor de tweejaarlijkse Dutch Daylight Award, waarin de excellente toepassing van daglicht in de architectuur wordt gevierd. Voor de zesde editie van de Dutch Daylight Award zijn zestig projecten ingezonden. In twee categorieën zijn in totaal tien projecten genomineerd. Het landgoedLAB op landgoed Grootstal, ontworpen door Henri Borduin, behoort tot de 'happy few' genomineerden! 
Beide winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking op donderdag 4 oktober,

Inschrijving geopend voor de kennisconferentie SOIL4U - 28 september op landgoed Grootstal

Add some more info about this item...

‘Een dag vol inspiratie voor een gezonde bodem’.

Voor overheden, grondeigenaren, boeren en relaties die geïnteresseerd zijn in duurzame landbouw- en veeteelt, bodembeheer en duurzame voedselproductie. Een informatieve dag met informatie over de SOIL4U-transitie-aanpak op 3 landgoederen, workshops, film, lezingen en nog veel meer.

 

Programma: http://www.soil4u.nl/soil4udag/

Samen in beweging

Add some more info about this item...

Met de overhandiging van dit mooie kistje vers geplukte groenten uit de moestuin van Het heerlijke land op landgoed Grootstal gaf de Nijmeegse wethouder Renske Helmer het startschot voor de campagne Fiets voor Elkaar: inwoners van Nijmegen kunnen hun gefietste kilometers direct doneren aan de Voedselbank Nijmegen. Zo komen we samen in beweging voor gezonde en duurzame voedselpakketten. De wethouder overhandigde het gezonde en duurzame voedselpakket aan Hubert Hendriks van de Voedselbank Nijmegen en Linda van Aken van de Vincentius Vereniging.  

 

Fiets je mee?? Download dan de gratis RingRing ® app en je doneert vanzelf!

Nieuw oogstseizoen !

Add some more info about this item...

Vandaag was de eerste zelfoogst-dag van op moestuin Het heerlijke Land. Een vrolijke en geanimeerde dag met bovendien prachtig weer en veel belangstelling! Met heerlijke sla, radijs en kruiden bijten we de spits af van het nieuwe seizoen. Zin in! 

Klaar voor distributie!

Add some more info about this item...

Na een periode van strenge vorst kan nu eindelijk het distribueren beginnen. Deze mooie bijenhotels, gemaakt door trotse leerlingen van basisschool Brakkestein, staan volgende week op vele schoolpleinen in Nijmegen! Green Capital Challenge Boomfeestdag ism NL Bloeit!

Ontwerpen aan nieuwe perspectieven voor het Platteland

Add some more info about this item...

Wij maken ons op voor de prijsvraag "Brood en Spelen". Rijksbouwmeester Floris Alkemade zegt hierover:"Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie". 

landgoed Grootstal distributiepunt Boomfeestdag 2018

Add some more info about this item...

Vandaag zijn op landgoed Grootstal 5500 gewassen ingekuild om straks overal in Nijmegen te worden ingeplant door 330 'groene' schoolkinderen. Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van groen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het planten van een eigen boom. Nijmegen Green Capital 2018

Nijmegen Green Capital 2018

Add some more info about this item...

De prestigieuze titel Nijmegen Green Capital of Europe 2018 is de aanjager voor meer dan 500 groene initiatieven door en voor inwoners van Nijmegen en omstreken. 

Tijdens de aftrap in het Ondernemerscafé in Museum het Valhof was Kien van Hövell een van de panelleden betreffende Duurzaam Ondernemen. En de volgende dag vond een indrukwekkende openingsceremonie plaats in een stampvolle St Stevenskerk. De start van een bruisend jaar! Als Point of Interest in de route Vitale Stad zijn we er klaar voor!

Greenhouse Challenge: multiple value for greater societal gain

Add some info about this item

Een multidisciplinair studententeam doet mee aan de Urban Greenhouse Challenge van de WUR en maakte op Grootstal filmopnamen voor hun innovatieve systeembenadering. Good luck guys! We zien uit naar de resultaten in 2018 !

Blog Duurzaam Nieuws: Meervoudig is het nieuwe efficiënt

Add some info about this item

Het landgoedsysteem als voorbeeld voor meervoudige waardecreatie. Lees onze blog in Duurzaam Nieuws over hoe de agrarische sector via samenwerking een stap vooruit kan zetten.

Duurzaamheidstrofee

Add some info about this item

In bijzijn van de burgemeester van Heumen, mocht landgoed Grootstal de Duurzaamheidstrofee doorgeven aan Marion Boenders van Kiemkracht 64. Geweldig dat het Duurzaamheidsplatform Heumen zich ieder jaar inzet om duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten!

Please reload

bottom of page