top of page

Acerca de

voorwaarden

Annuleren boeking

Wilt u een boeking onverhoopt afzeggen? Dat kan gebeuren, dus geen probleem!

Annuleren is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 30 dagen voor de boekingsdatum (gratis)

  • Tot 15 dagen voor de boekingsdatum (50% van de huurprijs)

  • Tot 7 dagen voor de boekingsdatum (75% van de huurprijs)

  • 7 dagen of korter voor de boekingsdatum (100% van de huurprijs, 100% van de kosten catering)

Langer blijven dan de afgesproken tijd? In overleg kan dat en kan de verhuurder de extra uren doorberekenen.

Aansprakelijkheid 

Het huren van de locaties op landgoed Grootstal geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand, landschap of inventaris, veroorzaakt door huurder of diens gasten. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van landgoed Grootstal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de eigen aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500. Huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik zonder meer over te dragen aan derden, tenzij de aansprakelijkheid ook in dit geval goed is overgedragen.

 

Activiteiten 

Het is verboden om in de ruimten te roken of drugs te gebruiken. 

Verhuurder heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over overlast.

Bij gebruik van het landschap dient men de privacy en aanwijzingen van de telers te respecteren en op de paden te blijven. Het niet toegestaan te oogsten of te plukken of zonder toestemming van eigenaar vrij rond te wandelen over het landgoed.

Huurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan het tevoren opgegeven aantal personen tegelijkertijd aanwezig is in de ruimte. Indien er meer dan het opgegeven aan  personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

Bij gebruik van de ruimte dient de huurder aanwezig te zijn, of aan de verhuurder te laten weten wie de hoofdhuurder gaat zijn die dag. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimte de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page