top of page

Landgoed Grootstal is al meer dan 100 jaar een (agrarisch) landgoed in bedrijf. Dit nieuwe tijdperk waarin mensen duurzamer willen samenleven kent nieuwe uitdagingen en vraagt om andere uitgangspunten, waarmee we ook anders zullen moeten ondernemen.

 

Voor deze tijd interessante principes voor meervoudige waardecreatie, zoals beschreven door Jan Jonker, hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, worden op landgoederen al vanouds in praktijk gebracht. De rode draad is de balans tussen mens, ecologie en economie. En dat waardecreatie niet alleen waarde creëren is voor jezelf, maar ook voor je omgevingZo proberen we nieuwe betekenis aan landgoed en omgeving te geven met de essentie van deze tijd: klimaatadaptatie, (bodem)biodiversiteit en gezonde voedselproductie.

 

Op landgoed Grootstal werken zelfstandige professionals met aandacht voor biodiversiteit en de menselijke maat aan deze opgave. In de geest van het integrale karakter van het landgoed, werken zij vanuit hun complementaire kracht binnen het geheel en zijn zij in staat om meervoudige waarde te creëren. Samen meer dan de som der delen!

 

De verbinding tussen Stad & Land maken wij tastbaar in een fraai landschap waar wij duurzaam investeren in een gezonde bodem, productie en consumptie. Daarmee ontstaan nieuwe en korte verbindingen tussen bodem, boer en bord:

  • een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem

  • reductie van schadelijke stoffen en emissies

  • korte afstand tussen grond en mond

  • zo min mogelijk verspilling

  • aandacht voor mens, dier en leefomgeving

  • werken met waarden in ketens, netwerken en allianties 

 

Onze ondernemers hebben ieder op eigen wijze een rol in het naleven, zichtbaar en beleefbaar maken van deze kwaliteiten. 

"Innovatief ondernemen, met de focus op maatschappelijke service en duurzame waarden, kan in de 21e eeuw ook wel het 'organiseren van duurzaamheid' worden genoemd."                     (Jan Jonker)